"Med tanke på det stegvisa återöppnandet av Entreposto de Santa Maria är det därför nödvändigt att anpassa regleringen av fisket, inklusive fisket av tonfisk (Thunnus alalunga)".

I det tidigare dekretet, som offentliggjordes den 2 september, reglerades endast fisket av tonfisk på öarna Pico, Terceira, São Miguel och Santa Maria.

De kvantiteter som nu tillåts är liknande, med undantag för ön Santa Maria, där "fångst, förvaring ombord, omlastning och lossning" av tonfisk begränsades till "fyra ton per period på fyra dagar".

Fartyg med en total längd (CFF) på 20 meter eller mer fick fånga och lossa 10 ton per fyra dagar, men endast på öarna Pico och Terceira, och denna begränsning har nu utvidgats till öarna São Miguel och Santa Maria.

Begränsningarna för de mindre fartygen är oförändrade, men omfattar nu även ön Santa Maria och tonfisk.

Fartyg med en CFF på mindre än 20 meter och större än eller lika med 14 meter får alltså fånga och lossa upp till åtta ton per fyra dagar, och fartyg med en inre CFF på 14 meter och större än eller lika med nio meter får fånga och lossa upp till fyra ton per fyra dagar.

Mindre fartyg, med en CFF på mindre än nio meter, kan endast fånga och lossa ett ton per dag.