"Restaurangerna för mat och dryck är inte längre begränsade, vare sig när det gäller tid, kapacitet eller bordsplacering, det vill säga de kan fungera normalt", säger den regionala hälsosekreteraren på Azorerna, Clélio Meneses, och hänvisar även till restauranger med danslokaler, där det kommer att vara obligatoriskt att vid ingången visa upp ett digitalt certifikat eller ett negativt test.

Den regionala hälsosekreteraren talade till journalister efter ett möte med regeringsrådet som hölls i staden Horta på ön Faial.

På frågor från Lusa förklarade en källa på hans kontor att åtgärderna träder i kraft i dag, efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Enligt Clélio Meneses är kultur-, fritids- och sportevenemang som äger rum på Azorerna begränsade till 3/4 av respektive kapacitet, även om denna begränsning kan överskridas på beslut av den regionala hälsomyndigheten, efter det att en beredskapsplan har lagts fram.

Regeringstjänstemannen meddelade också att tio fall av infektion hos barn i skolåldern upptäcktes genom salivprov i skolor på São Miguel och två andra fall i skolor på ön Terceira, vilket enligt hans åsikt visar "att testförfarandet i skolorna är framgångsrikt", men som för närvarande inte ger anledning till oro.

Den regionala sekreteraren för hälsa och idrott erinrade också om att i regionen är mer än 80 procent av befolkningen redan "fullständigt vaccinerad" mot covid-19, varför det nu är möjligt att gradvis häva de restriktiva åtgärder som tidigare funnits.


Author
TPN/Lusa