I ett uttalande uppger STCP att "övergångsåtgärden" inleds på fredag och "avslutas med julledigheten".

Detta avtal, tillägger uttalandet, "föreskriver en tillfällig förstärkning för 2021, med ett maximalt finansieringsbelopp på 750 000 euro och som fördelas i två faser".

"Den första fasen ägde rum mellan den 24 maj och den 23 juni, med förstärkning av frekvensen på 12 STCP-busslinjer, vilket översattes till en ökning av operatörens erbjudande till 106 procent. Den andra fasen av den tillfälliga förstärkningen är identisk med den första och gäller vardagar mellan början av oktober och den 17 december. På helger och helgdagar gäller inte dessa förstärkningar", uppger företaget.

I uttalandet erinras om att "all information om tidtabeller och frekvenser för STCP:s linjer finns tillgänglig på företagets webbplats (www.stcp.pt) och på de olika hållplatserna".

De linjer som kommer att förstärkas är följande: 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 305, 501, 703, 800, 801 och 907.

Företaget uppger också att linje 600 kommer att få en "betydande ökning av antalet erbjudna platser, med uteslutande användning av ledade fordon, på vardagar, under de dagtidstider som för närvarande tillämpas".