"Mer än någonsin måste vi också vara medvetna om och förstå de nya fenomenen av motstånd mot den moderna medicinen, i Portugal och i världen, som kan medföra allvarliga problem. För att bekämpa felaktig information finns det inget bättre än hälsokunskap", sade regeringstjänstemannen, som insisterade på att främja läskunnighet inom sektorn som "en prioriterad fråga för folkhälsan" i landet.

I ett inspelat meddelande inför presentationen av studien "Health Literacy in Migrant Populations", som genomförts av National School of Public Health vid Universidade Nova de Lisboa och som presenterades vid Calouste Gulbenkian-stiftelsen, garanterade Lacerda Sales att läs- och skrivkunnighetens roll "erkänns av alla för att effektivisera hälso- och sjukvården", och definierade den som "ett viktigt redskap för att den nationella hälso- och sjukvårdstjänsten ska vara hållbar".

Statssekreteraren framhöll att läskunnigheten har ökat inom sektorn under de senaste åren, men medgav att det fortfarande finns "en bit kvar" och att det fortfarande är nödvändigt att "minska skillnaderna" inom hälsovården, utöver integrationen av invandrargrupper.

"Vi måste uppfylla åtagandet att inte lämna någon bakom oss", upprepade Lacerda Sales, utan att underlåta att konstatera att med tanke på det ökande mottagandet av invandrare "är hälsan en avgörande faktor för integrationen".


Author
TPN/Lusa