Förutom den socialistiska exekutivens lagförslag kommer republikens församling också att diskutera CDS/PP:s resolutionsförslag om anskaffning av kroppskameror för tjänstefordon och för videoövervakning på polisstationer och polisstationer.

Förslaget som reglerar säkerhetsstyrkornas och tjänsternas användning av övervakningssystem med videokameror innebär att polisens användning av denna teknik utökas, med "kroppskameror" som tillåts av PSP- och GNR-element, "drönare" och flera videokameror till stöd för polisens verksamhet och trafikövervakning på vägar, sjö- och flodtrafik, förflyttning av människor vid gränser och vid sök- och räddningsinsatser.

Kroppskameror, små videokameror som ingår i PSP-agenternas uniformer, har varit ett av de instrument som polisen har krävt och som har varit föremål för debatt, särskilt efter vissa fall i media där bilder av polisinsatser har filmats och delats via mobiltelefoner.

Därför har detta förslag, där man överväger möjligheten för PSP- och GNR-medlemmar att använda bärbara videoövervakningskameror vid polisinsatser, mottagits väl av poliserna.

I förslaget anges att "kroppskamerorna" måste placeras "synligt, på uniformen eller utrustningen", och att upptagning och inspelning av bild och ljud endast kan "ske vid ingripande element av säkerhetsstyrkorna, nämligen när ett brott, en farlig situation, en nödsituation eller en förändring av den allmänna ordningen står på spel, och att början av inspelningen måste föregås av en tydligt märkbar varning, när tjänstens art och omständigheterna tillåter det".

Egenskaperna och reglerna för användningen av "bodycams"-kamerorna samt formen för överföring, lagring och tillgång till de insamlade uppgifterna kommer också att vara föremål för en förordning som ska godkännas av ministern för inrikesförvaltningen.

Förslaget kommer att upphäva 2005 års lag om videoövervakning, som ändrades 2012, och som motiverar regeringens nuvarande ändringar med "tekniska framsteg, som har lett till betydande förändringar när det gäller de tekniska egenskaperna hos de system som marknaden vid varje given tidpunkt erbjuder".

Regeringen uppger också att den nationella dataskyddskommissionen inte ombads yttra sig och att denna enhet måste höras av republikens församling i lagstiftningsprocessen.