Den nu före detta CTP-chefen João Fonseca framhöll den "nedåtgående trenden" när det gäller våld i hemmet i alla indikatorer och "med mindre allvarliga konsekvenser för offren".

"Det utmärkta förhållandet mellan de rättsliga myndigheterna och GNR, särskilt med utrednings- och stödcentrumen för särskilda offer (NIAVE), har gjort det möjligt för oss att signalera, diagnostisera och agera i tid, vilket den betydande ökningen av antalet beslagtagna vapen verkar bevisa", sade han.

Under de första tre kvartalen 2021, sade João Fonseca, att territorialkommandot registrerade en "liten ökning av trafikolyckor", men med "mindre allvarliga konsekvenser".

Det fanns också en "minskning av antalet bränder, en minskning av den brända arealen med cirka 50 procent och en betydande ökning av kapaciteten att utreda orsakerna" till bränderna.

När det gäller 2020 avslöjade João Fonseca att det fanns 91 837 patrulleringsåtgärder och att mer än fyra miljoner kilometer hade täckts, med 5 646 åtgärder som hade genomförts, för en målgrupp på 35 385 personer, med anknytning till sektionerna för brottsförebyggande arbete och samhällsbevakning.

Inom ramen för brottslig verksamhet registrerades 19 980 brott och 2 901 gripanden gjordes.