"Vi hoppas att underskottet under 2023 återgår till under 3 procent, det år då budgetfördragets regler kommer att tillämpas igen", sade João Leão i finansministeriets Salão Nobre i Lissabon, under presentationen av regeringens förslag till statsbudget för 2022 (OE2022).

Regeringen har dock ännu inte angett något konkret värde under 3 procent, tröskelvärdet i EU:s budgetregler, som i OE2022-rapporten, som endast hänvisar till underskottsprognoser för 2021 och 2022.

Underskottet i de nationella offentliga räkenskaperna förväntas vara 4,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP) 2021 och sjunka till 3,2 procent 2022, enligt förslaget till OE2022.

Siffran för 2022 hade redan skickats fram till de politiska partierna, och siffran för innevarande år kan jämföras med de 4,5 procent som regeringen prognostiserade i stabilitetsprogrammet i april.