Denna ståndpunkt framfördes av Mariana Vieira da Silva vid en presskonferens i slutet av ministerrådets möte, efter att ha jämförts med de senaste uppskattningarna från det nationella statistikinstitutet(INE) om sysselsättningsutvecklingen i Portugal.

Enligt INE: s preliminära uppskattningar som publicerades idag ökade arbetslösheten i Portugal till 6,5% i september, 0,4 procentenheter över samma månad 2022 och 0,1 procentenheter mer än i augusti.

På frågan om landet står inför möjligheten att arbetslösheten ökar under nästa år, vilket äventyrar regeringens budgetmål, avfärdade innehavaren av ordförandeskapets portfölj detta scenario.

"Regeringen övervakar naturligtvis ständigt utvecklingen av sysselsättningssiffrorna och vår ekonomi. Det bör noteras att vi fortsätter att stå inför mycket höga siffror, med en oöverträffad sysselsättningsgrad under de senaste åren", svarade Mariana Vieira da Silva.

Enligt de senaste uppgifterna från INE uppgick arbetslösheten i september 2023 till 6,5%, lika med värdet i april 2023, och inaktivitetsgraden (31,2%) registrerade det högsta värdet lågt i serien", betonar statistikinstitutet.

Dessa uppgifter presenterar också definitiva uppskattningar för augusti förra året och reviderar arbetslösheten för den månaden uppåt till 6,4%, jämfört med de 6,2% som ursprungligen förutspåddes.