Prisutvecklingen pekar på en sänkning av priset på 95 bensin med upp till en halv cent per liter. Diesel kommer å andra sidan att bli upp till 1,5 cent billigare. På samma sätt, på bensinstationer bredvid stormarknader, "kommer trenden att vara att bensin 95 sjunker med 0,0032 euro, men också diesel med 0,0125 euro."


Uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG) visar att det genomsnittliga priset för en liter bensin i Portugal för närvarande är 1,675 euro, medan diesel är 1,626 euro. Priserna kan dock variera på bensinstationerna, eftersom priset också tar hänsyn till konkurrensnivån, utbud och efterfrågan på varje marknad och nivån på fasta kostnader på varje station.


Under de senaste fem veckorna har bränslepriserna sjunkit. Bensin och diesel har sjunkit med 10 cent per liter, till vilket kommer de sänkningar som planeras för denna måndag. Sedan januari har bensinpriset stigit med en cent, medan dieselpriset har sjunkit med drygt en halv cent per liter.


Enligt Executive Digest: "Prisskillnaden mellan Portugal och Spanien beror på skattebördan, eftersom bensinpriset utan skatt är billigare i Portugal. Utan skatter skulle varje liter 95 bensin i Portugal kosta 78,7 cent, vilket är billigare än 83,7 cent i Spanien."