Enligt den gemensamma epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet, doktor Ricardo Jorge, som offentliggjordes i dag, ökade incidensen på nationell nivå från 83,3 till 84,2.

På Portugals fastland ökade denna indikator också från 83,2 till 84,4 fall per 100 000 invånare.

Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall som beror på att varje person bär på viruset - ökade återigen idag i förhållande till de värden som registrerades i onsdags, från 0,97 till 1 på nationell nivå och 0,97 på Portugals fastland, 98 till 1.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.

Enligt regeringens portal för covid-19 "kommer övervakningen av pandemins utveckling att fortsätta att ske på grundval av indikatorerna incidens och Rt, som anpassas till vaccinationsutvecklingen (varningsnivå är 240, risknivå är 480)".