Enligt vice talman och socialdemokratiska ledaren Maria da Luz Rosinha kommer parlamentet "att fortsätta sitt arbete med all normalitet fram till den tidpunkt då dekretet offentliggörs av republikens president Marcelo Rebelo de Sousa".

"Fram till det datumet kommer allt att fungera normalt. Därefter upphör dess arbete, men den permanenta kommissionen för republikens församling finns kvar", sade talespersonen för konferensen för parlamentets ledare.

Dagens ledarkonferens har gjort upp tidtabeller för plenarsammanträden som ska hållas den 2, 4 och 5 november.

Nästa tisdag, den 2 november, kommer plenarsammanträdet att fyllas med politiska uttalanden, medan man den 4 november kommer att ompröva republikens presidents veton om eutanasi och programmet för stöd till den lokala ekonomin (PAEL).

För den 4 november planeras förutom framställningar om olika ämnen även fyra regeringsinitiativ, varav två om företagsomstrukturering och utlämning och förlust av tillgångar.

Slutligen kommer republikens församling den 5 november att behandla ombudsmannens rapport, förutom plenardiskussionen om ytterligare en uppsättning framställningar.