Enligt DGS uppdaterade riktlinjer för daghem, familjedaghem och dagmammor ska man respektera avståndet och rekommendera användning av ansiktsmask när en förälder eller en person som utsetts av honom/henne att lämna eller hämta barnet kommer in i lokalerna.

I den uppdaterade informationen slopas också skyldigheten att lämna barnens skor vid dörren till det aktivitetsrum där barnen sitter eller ligger på golvet, liksom förbudet mot att dela leksaker.

Behovet av att garantera ett visst antal barn per rum kvarstår, så att man i de flesta verksamheter "maximerar avståndet" utan att äventyra den lekpedagogiska verksamhetens normala funktion.

Det anges också att det fysiska avståndet mellan barnen ska vara så stort som möjligt när de sitter vid bord, spjälsängar och/eller liggplatser och att barn och anställda ska organiseras i fasta rum (varje anställd får endast tillhöra en grupp).

Under måltiden måste man upprätthålla distans- och hygienåtgärder, dvs. handtvätt före måltiden, försening av resan för att undvika att barnen anländer samtidigt, och märkning av platser för att säkerställa största möjliga fysiska avstånd mellan människor.