Autoridade Nacional de Comunicações, Anacom, presenterade i staden Trás-os-Montes en diagnostisk undersökning av kommunen, som genomfördes mellan den 27 september och 8 oktober, och drog slutsatsen att Vinhais är en av de sämst försedda kommunerna när det gäller mobilnät och Internet.

"Mer än studier behöver vi lösa problemen", sade ordföranden för Vinhais handelskammare, Luís Fernandes, direkt till Anacom-chefen och bad om lösningar för kommunens cirka 7 000 invånare som är spridda över ett stort område.

På åtta dagar har Anacoms tekniker avverkat 800 kilometer och bekräftat "det som befolkningen i Vinhais kommun redan visste", vilket bekräftas av myndighetens ordförande João Cadete.

Diagnosen påpekar att "det finns en viktig del av kommunen som inte har tillgång till mobilnätet".

"Av fem samtal som gjordes misslyckades ett, och situationen är ännu allvarligare när det gäller tillgången till Internet eftersom det i mer än 50 procent av fallen inte gick att upprätta en anslutning och även i de fall där det gick är hastigheten mycket låg", sade han.

Det finns ingen konkret tidsfrist för att lösa problemen, men Anacoms ordförande var optimistisk om att den nyligen genomförda 5G-auktionen kommer att förändra den nuvarande situationen på grund av vissa skyldigheter som åläggs operatörerna.

Enligt honom är operatörerna skyldiga att åtgärda brister i täckningen och se till att i slutet av 2023, inom två år, "75 procent av befolkningen i varje församling måste ha en nedladdningshastighet på minst 100 MB", en siffra som stiger till 90 procent år 2025.