"Sedan det sista kvartalet 2020 har Banco Montepio säkerställt genomförandet av en uppsättning operativa anpassningsåtgärder, vars syfte är att påskynda den digitala övergången och anpassa servicemodellen genom att anta de bästa marknadspraktikerna, både när det gäller kundupplevelse och operativ effektivitet", motiverade banken i den not där den rapporterade resultatet för årets första nio månader.

Enligt Montepio "stängdes inom ramen för optimeringen av detaljhandelsnätverket mellan oktober 2020 och september 2021 73 filialer, varav 36 under de första nio månaderna 2021", med hänsyn till filialernas geografiska täckning, lönsamhet och storlek "utan att det påverkar den adekvata täckningen av kundbasen och utan någon väsentlig påverkan på verksamheten", garanterade de.

När det gäller utvecklingen av personalstyrkan hade Banco Montepio-koncernen "totalt 3 589 anställda i slutet av de första nio månaderna 2021, med en minskning med 344 (-8,7 procent) jämfört med samma period 2020", står det i samma meddelande.

Montepio redovisade under de första nio månaderna 2021 en förlust på 14,2 miljoner euro, en återhämtning på 75 procent jämfört med det negativa resultatet på 56,8 miljoner euro som uppnåddes under samma period förra året.