De två läkemedlen Ronapreve och Regkirona är de första läkemedlen med monoklonala antikroppar som fått ett positivt yttrande, enligt den europeiska tillsynsmyndigheten, som förklarar att monoklonala antikroppar "är proteiner som är utformade för att fästa vid ett specifikt mål, i det här fallet spikproteinet i SRA-CoV-2, som viruset använder för att ta sig in i mänskliga celler".

På frågan om Portugal kommer att få tillgång till dessa läkemedel svarade Graça Freitas, generaldirektör för hälsovård, ja.

"Infarmed är den enhet som är huvudansvarig, men alltid med vårt stöd, och vi har redan avslutat processerna för centraliserad anskaffning, och vi har också lyckats få tillgång till dem genom icke-centraliserad anskaffning, enbart genom vårt land", sade Graça Freitas.

Enligt Graça Freitas övervakar Portugal "alltid" läkemedelsfrågan inom ramen för "två mycket viktiga mekanismer, de europeiska mekanismerna", men också den kapacitet som varje land har för att kunna skaffa dessa läkemedel.

När det gäller de antivirala läkemedel som fortfarande studeras av EMA tillade generaldirektören för hälsa att Europeiska kommissionen redan har inlett processen för centraliserad anskaffning.

Processen börjar alltid med att prognostisera behoven, sade hon och förklarade att varje land måste uppskatta vad det kommer att behöva för sin befolkning.

"DGS gör uppskattningarna och sedan kommer vi med Infarmed att fortsätta processen", sade hon och betonade att Portugal står "i kö för inköp" av läkemedel.

"Vårt uppdrag är att garantera att när det finns ett effektivt vaccin eller läkemedel har befolkningen i Portugal tillgång till detta läkemedel eller vaccin", avslutade Graça Freitas.

De två godkända läkemedlen är Ronapreve (casirivimab/imdevimab) och Regkirona (regdanvimab), det första från läkemedelsföretaget Roche i Schweiz och det andra från Celltrion Healthcare i Sydkorea.

För Ronapreve rekommenderade EMA godkännande för behandling av Covid-19 hos vuxna och ungdomar (från 12 år och med en vikt på minst 40 kg) som inte behöver extra syrgas och som löper en ökad risk.

Läkemedlet kan också användas för att förebygga Covid-19 hos personer över 12 år, skriver EMA på sin officiella webbplats.

När det gäller Regkirona rekommenderade EMA också att godkänna läkemedlet för behandling av vuxna med Covid-19 som inte behöver extra syrgas och som också löper en ökad risk för att deras sjukdom ska bli allvarlig.

EMA säger att man har tittat på data från studier som visar att behandling med de två läkemedlen avsevärt minskar antalet sjukhusinläggningar och dödsfall hos patienter med Covid-19.