Arbetsgruppen, som kommer att bestå av personer från generaldirektoratet för läroanstalter och generaldirektoratet för skolförvaltning, kommer att samarbeta direkt med skolorna för att bedöma konkreta behov.

Åtgärden tillkännagavs i slutet av presentationen av en diagnos av lärarbehovet från 2021 till 2030, av Universidade Nova de Lisboa, där slutsatsen är att det till följd av det antal lärare som förväntas gå i pension under de kommande åren kommer att bli nödvändigt att anställa totalt 34 500 yrkesutövare fram till 2030/2031 för att se till att det inte finns någon lärarbrist i skolorna.

Problemet med lärarbrist är dock inte ett futuristiskt scenario, utan det finns redan i vissa skolor, nämligen i regionerna Lissabon och Vale do Tejo och Algarve, och i specifika ämnen som datavetenskap, engelska, portugisiska och geografi, särskilt i tredje klass och på gymnasiet.

Utbildningsministeriet kommer därför att försöka lindra problemet genom att inrätta en "arbetsgrupp" för att lösa de outfyllda schemat, men statssekreteraren erinrade om att den verkställande makten har vidtagit åtgärder sedan 2015 för att lindra problemet, med hänvisning till rekryteringsreserverna, som nu är veckovis, eller bindningen av 11 000 lärare under de senaste sex åren.