"Vi har haft två år av infektion. Detta gör att vi redan nu kan förstå att infektionen är säsongsbetonad. Vi hade faktiskt två vågor det första året, vinter och sommar, och vi hade två vågor i år. Nu börjar vintervågen", sade ordföranden för folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto (ISPUP).

Enligt läkaren fortsätter viruset att cirkulera med en "säsongskaraktär" på vintern, eftersom det är en typisk period för luftvägssjukdomar, men också på sommaren, på grund av den höga rörligheten vid den tiden på året.

Trots detta betonade Henrique Barros att pandemin nästa vinter "aldrig kommer att nå" den situation som registrerades tidigare i år, även om det går att förutse att luftvägsinfektionerna kommer att öka betydligt, "varav en relativt liten del kommer att vara Covid-19".

"Det finns ett tydligt samband mellan infektioner i olika länder och andelen vaccinerade. Det är därför Portugal, i gruppen av europeiska länder, är ett av de länder som har minst antal fall och minst antal dödsfall", tillade specialisten, för vilken den förutsägbara fördubblingen av antalet infektioner inte innebär "en fördubbling av antalet sjukhusvårdade fall".

Enligt ordföranden för det nationella hälsorådet "är det värt att vidta vissa försiktighetsåtgärder", med tanke på att "den gyllene regeln" är att inte lämna huset med symtom på Covid-19.

"Jag anser att en balanserad åtgärd är att med symtom aldrig lämna huset. Detta är den första och gyllene regeln", sade experten, samtidigt som han fortfarande försvarade handhygien och användning av masker i slutna utrymmen med större risk för smitta.