Vid en presskonferens krävde ABZHP också att tillämpningen av den nuvarande tobakslagen på barer och klubbar ska skjutas upp till oktober 2022.

Med hänvisning till framställningen sade ABZHP:s ledare Mário de Carvalho att den syftar till att stödet till sektorn, som beviljades i nio månader under pandemiperioden, ska förlängas till totalt 18 månader.

"Vi var stängda under hela den tiden genom ett dekret men våra utgifter fortsatte", sade han.

Enligt ABZHP kom framställningen in till republikens församling i mars och grunderna godkändes enhälligt av parlamentets ekonomikommitté. Nu väntar de på att ett parti ska föreslå, i en ledarkonferens, en tidtabell för dess diskussion.

"Det är avgörande att ett av partierna föreslår tidsplanen. Annars riskerar vi att allt arbete som vi har gjort hittills hamnar i papperskorgen", sade ABZHP:s ordförande António Fonseca.

Han tillade att samma begäran om tidsplanering nu kommer att formaliseras skriftligen till alla parlamentsgrupper.

I en anspelning på tillämpningen av tobakslagen från 2020 på nattklubbar - denna lag gäller fortfarande och är mycket restriktiv - motiverade ABZHP begäran om uppskov till oktober 2022 med de ekonomiska svårigheter som sektorn står inför och med tanke på investeringsbehov som kan uppgå till 20 000 euro.

Om denna begäran uppfylls skulle det också leda till att tillämpningen av det utkast till förordning som diskuteras offentligt och vars tillämpning bör ske från och med januari 2022 skjuts upp, sade ABZHP:s ledare.

"Vi är inte emot lagens anda, vi har alltid varit för den, men det är en komplicerad tid", på grund av pandemin, "när företagare kämpar för att överleva och inte kan göra investeringar", betonade de.

Detta projekt syftar till att begränsa utrymmena för verksamheter som har minst 100 kvadratmeter yta avsedd för kunder och en lägsta takhöjd på tre meter.

Det föreskrivs också att på platser där rökning är tillåten "måste det finnas ventilationssystem bestående av utsugningsutrustning" och att en ventilationseffektivitet "större än 90 procent" måste garanteras.

Regeringen vill också att de utrymmen som är avsedda för rökare inte ska överstiga 20 % av lokalernas yta.