"Portugisiska språket är ett mycket viktigt språk i hela världen [...] Det är också viktigt i Frankrike, inte bara för att det finns många fransmän med portugisiskt ursprung, utan också för att vi har många relationer med Portugal och det är ett magnifikt språk med en mycket vacker litteratur, så vi stöder utvecklingen av det portugisiska språket", säger ministern i uttalanden till Lusa.

För ministern har inlärning av främmande språk i Frankrike varit ett ständigt bekymmer, och har pekats ut som en akilleshäl för studenter och den franska arbetskraften.

Regeringstjänstemannen lovade att i slutet av året inrätta ett överordnat råd för språk i Frankrike, vars uppgift kommer att vara att förbättra språkinlärningen i Frankrike, och portugisiska kommer att vara ett av målspråken.

"Vi har en långsiktig plan för att inrätta ett överordnat råd för språk och vi är uppmärksamma på utvecklingen av vissa språk i Frankrike och portugisiska språket är en del av dessa ansträngningar", garanterade ministern.