Enligt rapporten om olyckor och väginspektioner för de första nio månaderna 2021 inträffade 20 476 olyckor med skadade på Portugals fastland, vilket resulterade i 284 dödsfall, 1 491 allvarliga skador och 23 938 lindriga skador.

Jämfört med samma period 2020 minskade antalet dödsoffer med 18 (-6 %) och antalet allvarliga skador ökade med 120 och antalet lindriga skador med 1 109. Olyckor med offer ökade med 4,5 %, plus 878.

Om man jämför värdena för kontinenten mellan januari och september 2021 med genomsnittet för dessa nio månader under de föregående fem åren (2016-2020), pekar ANSR på minskningar av totalerna för alla huvudindikatorer: olyckor (-14,7 %), dödsoffer (-18,2 %), allvarliga skador (-6,3 %) och lindriga skador (-17,3 %).

Mer än 71 % av de omkomna var förare.

Lätta fordon var inblandade i 70,6 % av olyckorna på de portugisiska vägarna, enligt ANSR, som noterade en ökning med 19,7 % av olyckor med cyklar och 5,8 % av olyckor med tunga fordon.

Rapporten visar också att 88,1 miljoner fordon inspekterades mellan januari och september i år, både personligen och genom automatiska inspektioner (ökning med 0,3 %), och att 875 000 överträdelser upptäcktes (-9,3 %).