Lagdekretet kommer att träda i kraft den 1 december som en del av nya nationella åtgärder för att begränsa spridningen av Covid-19.

Bland de planerade ändringarna finns efterlevnad av de regler som gäller för flygtrafik och flygplatser samt för land-, sjö- och flodtrafik, nämligen när det gäller kraven på att begära och uppvisa Europeiska unionens digitala Covid-certifikat och passagerarlokaliseringsformuläret (PLF).

I dokumentet fastställs också skyldigheterna att lämna in ett PCR-test eller ett snabbt antigentest med negativt resultat eller obligatorisk inneslutning, för passagerare, flygbolag och fartygsägare av passagerarfartyg eller deras lagliga företrädare.

Enligt lagdekretet utgör bristande efterlevnad av dessa skyldigheter för enskilda personer en administrativ förseelse som bestraffas med böter på mellan 300 och 800 euro om personen inte har bevis på att ett PCR-test eller ett snabbt antigenscreeningtest för SARS-CoV-2-infektion med negativt resultat har utförts inom 72 timmar respektive 48 timmar före ombordstigning när det är lagstadgat, eller om personen inte har bevis på att PLF har fyllts i.

Flygbolagen, de enheter som ansvarar för förvaltningen av flygplatser eller ägarna till passagerarfartyg eller deras respektive lagliga företrädare riskerar att betala böter på mellan 20 000 och 40 000 euro för varje passagerare som går ombord utan att ha genomgått de föreskrivna testerna.

I lagdekretet anges också att ANA - Aeroportos de Portugal måste införa ett system för att kontrollera att passagerarna uppfyller dessa skyldigheter, nämligen av yrkesverksamma personer i det privata säkerhetsområde som har tilldelats för ändamålet.