I torsdags, i samband med tillkännagivandet av de nya åtgärder som ministerrådet fastställt, hänvisade den verkställande direktören António Costa till att från och med den 1 december "kommer testerna att vara obligatoriska för alla inresor till det nationella territoriet, oavsett varifrån de kommer och oavsett vilken nationalitet passageraren har".

Regeringen offentliggjorde därefter ett uttalande med besluten från mötet, där det specificerades att kravet på ett negativt test gäller "alla flygningar till Portugals fastland", vilket skulle utesluta de autonoma regionerna Azorerna och Madeira.

I resolutionen som reglerar förklaringen av en katastrofsituation inom ramen för pandemin covid-19, som offentliggjordes i lördags i Diário da República, fastställs i artikel 19 de "regler som gäller för inresa på nationellt territorium med flyg när det gäller testning och temperaturkontroll", men i artikel 19.1 fastställs villkoren för "passagerare på flygningar med destination eller mellanlandning på Portugals fastland", vilket innebär att de också skulle behöva tillämpas på passagerare med ursprung på Azorerna och Madeira.

"Flygbolagen bör endast tillåta passagerare att gå ombord på flygningar med destination eller mellanlandning på Portugals fastland mot uppvisande, vid avgångstidpunkten, av bevis på att laboratorietestet för nukleinsyraamplifieringstest (TAAN) eller snabbantigentest (TRAg) för screening av SARS-CoV-2-infektion har utförts inom 72 respektive 48 timmar före ombordstigning med negativt resultat [...]", står att läsa i nummer 1 i artikel 19.º.

På fråga av byrån Lusa klargjorde dock ministerrådets ordförandeskap att "det negativa testet krävs för alla passagerare som anländer till fastlandet från internationella flygningar, och att det därför inte gäller för flygningar från de autonoma regionerna" .

Lusa frågade också PCM om kontrollen av kravet på negativt test när det gäller passagerare på flygningar med ursprung utomlands med direkt destination eller mellanlandning på flygplatserna på Azorerna eller Madeira, och samma källa uppgav att bestämmelserna i resolutionen är tillämpliga.

"När det gäller den sista frågan gäller bestämmelserna i artikel 23 i ministerrådets resolution nr. 157/2021 tillämpas på alla internationella flygningar vars slutdestination är det portugisiska fastlandet. När det gäller flygningar vars destination är Azorerna eller Madeira är detta en fråga för de autonoma regionerna", tillägger han.