"I oktober 2023 landade 171 245 passagerare på Azorernas flygplatser, med en positiv variation på 7,3% jämfört med samma månad föregående år", läser rapporten om lufttransport.

Enligt SREA-data som konsulterats av Lusa, mellan 1986 och 2023, är det värde som registrerats i oktober det högsta under den månaden och överträffar det rekord som registrerades 2022, med 159 561 landningar.

Bland de passagerare som landade på Azorerna i oktober kom det största antalet från flygningar från fastlandet eller Madeira (80 715), en typ som registrerade en ökning med 3,9% från år till år.

Passagerare på flyg mellan öarna (72 400), som ledde till antalet ankomster till Azorerna mellan juni och september, ökade med 7,4% jämfört med samma månad 2022.

Resenärer som anlände med flyg från utlandet noterade den högsta månatliga ökningen från år till år (25,7%), med 18 130 landningar.

Enligt SREA visade alla öar i skärgården en "positiv månatlig variation från år till år i antalet ankommande passagerare, förutom Corvo", som noterade en minskning med 2,8%.

Faial var den ö som hade den högsta tillväxten (10,8%) jämfört med oktober 2022, följt av São Miguel (8,6%), Santa Maria (6,7%), Pico (5,8%) och Graciosa (5%).

Öarna Terceira (4,7%), Flores (1,6%) och São Jorge (0,6%) var de som hade mindre ökningar.

São Miguel, den största ön i ögruppen, stod för mer än hälften av landningarna i oktober (102.048), följt av öarna Terceira (35.782) och Faial (11.124).

Antalet ombordstigande passagerare uppgick till 178 844, 7,6% fler än i oktober 2022.

När det gäller typ av flyg ökade antalet passagerare med 5,6 % på flygningar till Madeira och Portugals fastland (84 931), 7,7 % på flygningar mellan öarna (72 651) och 16,2 % på internationella flygningar (21 262).