Programmet för uppehållstillstånd för investerare (ARI), mer känt som gyllene visum, firade nio år i oktober, en månad då programmet översteg 6 miljarder euro i insamlade medel.

Enligt uppgifter från utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF) nådde ARI-bidragsprogrammet, som lanserades i oktober 2012, förra månaden ett totalbelopp på 6 010 994 euro. Bara under oktober i år samlade investeringen in 46,4 miljoner euro, en ökning med 72 procent jämfört med september och 62 procent jämfört med året innan.

Av de mer än 6 miljarder euro som samlats in på nio år fortsätter den största delen att gälla köp av fastigheter, som i oktober uppgick till totalt 5 434 644 035 euro, med köp för stadsrehabilitering som uppgick till 341 919 339 euro.

Sedan detta instrument, som syftar till att locka till sig utländska investeringar, inrättades har 10 087 gyllene visum beviljats, varav 9 450 genom köp av fastigheter, varav 950 i syfte att renovera städer.

Sett till nationalitet leder Kina tilldelningen av visum (5 001), följt av Brasilien (1 038), Turkiet (476), Sydafrika (422) och Ryssland (409).

Sedan programmet inleddes har 17 014 uppehållstillstånd beviljats återförenade familjemedlemmar, varav 964 i år.

Investeringarna ökade kraftigt i oktober

I oktober ökade de investeringar som samlades in genom programmet med 62 procent på årsbasis, till 46,4 miljoner euro, efter att ha ökat med 72 procent jämfört med september, enligt en rapport från Lusa som bygger på SEF-data.

Enligt statistiska uppgifter från SEF beviljades 87 ARI i oktober, varav 75 gällde förvärv av fastigheter (28 för stadsrenovering) och 11 genom kriteriet kapitalöverföring.

Förvärvet av fastigheter förra månaden innebar en investering på 39,6 miljoner euro, varav 9,5 miljoner euro var avsedda för stadsrenovering, medan kapitalöverföringen uppgick till 6,5 miljoner euro.

När det gäller länder beviljades i oktober 15 gyllene visum till Kina, 14 till USA, åtta till Indien och Ryssland och fyra till Sydafrika.