"Det är ingen idé att ha illusionen att energiomställningen, liksom den digitala omställningen, inte är en stor utmaning för samhället som helhet, för territorier, företag och arbetstagare", sade han.

Enligt António Costa kan övergången inte bara ge goda miljöresultat om den ska bli framgångsrik, utan "den måste också vara rättvis och inkluderande, så att ingen lämnas utanför", och han framhöll det arbete som utvecklats under de senaste månaderna tillsammans med företaget, fackföreningarna och Abrantes stadsfullmäktige.

Förutom den "miljömässiga vinsten", med en "effektiv minskning av koldioxidutsläppen" genom att Portugal blir ett "kolfritt land för elproduktion", framhöll Costa att det skapas förutsättningar för att garantera att arbetstagarna deltar i övergångsprocessen och att nya ekonomiska verksamheter uppstår i området.

Han framhöll särskilt det faktum att ett kontor vid institutet för sysselsättning och yrkesutbildning redan är i drift för att utveckla utbildnings-, omställnings- och stödprogram för anställning av berörda arbetstagare, som, sade han, "naturligtvis har rätt och staten har skyldighet att se till att de inte lämnas kvar i och med att elproduktionen från kol upphör".