"Skyldigheten att iaktta 14-dagars karantän gäller även medborgare som reser in på nationellt territorium - med flyg, land eller hav - och som har lämnat sex andra länder i södra Afrika (Sydafrika, Botswana, Essuatini, Lesotho, Namibia och Zimbabwe) under de 14 dagar som föregår ankomsten till Portugal", heter det i ett uttalande från ministeriet för inrikesförvaltning (MAI).

MAI förklarar de åtgärder som tillämpas på flygtrafiken och som trädde i kraft den 1 december, då det portugisiska fastlandet gick in i ett katastroftillstånd på grund av det ökade antalet Covid-19-fall, en nivå som kommer att kvarstå fram till den 20 mars 2022.

Vidare tillägger kommissionen att nödvändiga och icke nödvändiga resor fortsätter att vara tillåtna för passagerare från Europeiska unionens medlemsstater och länder som är associerade med Schengenområdet, Brasilien, USA, Storbritannien och administrativa länder och regioner, vars epidemiologiska situation överensstämmer med en rekommendation från Europeiska unionen.

Från andra länder är icke nödvändiga resor också tillåtna för passagerare som är vaccinerade eller har återhämtat sig. I övrigt är endast nödvändiga resor tillåtna, dvs. resor som syftar till att möjliggöra transitering eller inresa till Portugal för medborgare av yrkesmässiga skäl, för studier, för familjeåterförening, av hälsoskäl eller av humanitära skäl, tillägger han.