I början av veckan registrerade hälsomyndigheterna totalt 614 aktiva utbrott av Covid-19, främst i skolor, vilket är 40 fler utbrott än förra veckan.

Uppgifter från generaldirektoratet för hälsa (DGS) som Lusa har fått tillgång till visar att dessa 614 aktiva utbrott står i kontrast till det maximala antalet aktiva utbrott som nåddes i landet i februari, då 921 räknades.

I början av veckan (6 december) fanns det 378 aktiva utbrott i offentliga och privata utbildnings- och undervisningsinstitutioner - skolor, högre utbildning, daghem och andra sociala inrättningar, med 3 082 fall av ackumulerad covid-19, som berör studenter, yrkesverksamma och samboende, "varav en del redan har tillfrisknat", tillägger DGS.

Samma datum registrerades 39 utbrott i hemmen (44 veckan innan), 378 (40 fler) i skolor (offentliga och privata) och 15 i vårdinrättningar (en mindre).

Enligt DGS omfattar de 39 utbrotten som registrerats på äldreboenden (ERPI) 543 fall av covid-19, varav en del också har tillfrisknat.

I februari registrerade Portugal det högsta antalet aktiva utbrott på vårdhem, med 405, vilket motsvarar cirka 12 000 smittade.

"Den drastiska minskningen i detta sammanhang visar hur viktig vaccinationen har varit för att kontrollera pandemin och skydda de mest utsatta av befolkningen", betonar DGS.