"Hittills har totalt 69 fall av Omicron-varianten identifierats genom riktad sökning efter mutationer och/eller sekvensering av virusgenomet", står det i INSA-rapporten om den genetiska mångfalden hos SARS-CoV-2.

Enligt institutet har man inom ramen för den övervakning i realtid av "misslyckandet" vid upptäckten av S-genen, som gör det möjligt att identifiera Omicron-varianten, som genomförts i samarbete med flera laboratorier, kunnat samla in uppgifter för perioden 25 november-12 december.

"Denna analys pekar på en ökande trend i andelen positiva fall med S-genfel sedan den 6 december och nådde en relativ frekvens på 9,5 % den 12 december", står det i rapporten.

Enligt INSA är denna trend, särskilt den som observerats under de senaste tre dagarna, "en stark indikation på att Omicron-varianten cirkulerar i samhället under denna period, parallellt med det scenario som observerats i andra länder" som använder samma tillvägagångssätt för övervakning av denna variant, i fallet Danmark och Storbritannien.

Denna nya variant, som av Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerats som "oroande", har upptäckts i södra Afrika, men sedan de sydafrikanska hälsomyndigheterna utfärdade en varning den 24 november har infektioner rapporterats i mer än 60 länder på alla kontinenter, inklusive Portugal.