"Tot op heden zijn in totaal 69 gevallen van de Omicron-variant geïdentificeerd door gericht te zoeken naar mutaties en/of sequencing van het viraal genoom," aldus het INSA-rapport over de genetische diversiteit van SARS-CoV-2.

Volgens het instituut konden in het kader van de real-time monitoring van het "falen" bij de opsporing van het S-gen, die de identificatie van de Omicron-variant mogelijk maakt, uitgevoerd in samenwerking met verschillende laboratoria, gegevens worden verzameld voor de periode van 25 november tot 12 december.

"Deze analyse wijst op een stijgende tendens in het aandeel positieve gevallen met een storing in het S-gen sinds 6 december, waarbij op 12 december een relatieve frequentie van 9,5% werd bereikt", aldus het verslag.

Volgens het INSA is deze tendens, met name die welke in de laatste drie dagen is waargenomen, "een sterke aanwijzing voor het bestaan van een communautaire circulatie van de Omicron-variant in deze periode, parallel met het scenario dat is waargenomen in andere landen" die dezelfde aanpak hanteren voor de bewaking van deze variant, in het geval van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Deze nieuwe variant, die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "zorgwekkend" is geclassificeerd, is ontdekt in zuidelijk Afrika, maar sinds de Zuid-Afrikaanse gezondheidsautoriteiten op 24 november alarm hebben geslagen, zijn besmettingen gemeld in meer dan 60 landen uit alle werelddelen, waaronder Portugal.