"I slutet av sommaren varnade vi för behovet av att planera för fler doser (en boosterdos). Tyvärr är det bara några dagar kvar till jul och detta arbete har ännu inte gjorts", sade vice ordföranden för PSD:s parlamentsbänk, Ricardo Baptista Leite, i uttalanden till Lusa.

För vicepresidenten och läkaren "ligger det lite i händerna på portugiserna att garantera" det "bästa möjliga sättet" att bemöta ökningen av fall av Covid-19 och "andra hot i hälsovårdssystemet".

När det gäller tillkännagivandena om Covid-19, klassificerade Baptista Leite de olika åtgärderna mellan restauranger, barer och klubbar som "inkonsekventa, särskilt när det gäller testning".

"Det måste finnas klarhet i fråga om de åtgärder som vidtas och det finns en rad inkonsekvenser här och detta gör att medborgarna själva känner sig förvirrade efter två år av hantering av en pandemi", varnade han.

Han vädjade sedan till regeringen att "hitta alternativa mekanismer för att påskynda vaccinering utan att fortsätta att dra in resurser från NHS och vårdcentraler", t.ex. genom att inkludera lokala apotek i planen.