"Under tredje kvartalet 2021 minskade familjernas köpkraft med 0,5 procentenheter (pp) till 4,9 % av BNP, och sparkvoten låg på 11,3 % (11,7 % föregående kvartal), vilket återspeglar den privata konsumtionens tillväxt på 1,2 %, som var större än ökningen av den disponibla inkomsten", anger det nationella statistikinstitutet (INE) i kvartalsvisa nationalräkenskaper per institutionell sektor.

Enligt institutet minskade hushållens sparkvot därmed med 0,4 procentenheter jämfört med föregående kvartal.