Enligt en snabb uppskattning av turistverksamheten, som offentliggjorts av det nationella statistikinstitutet (INE), registrerades i november 2021 "1,5 miljoner gäster och 3,6 miljoner övernattningar inom turistlogisektorn, vilket motsvarar en ökning med 265,5 % respektive 287,7 % (+115,2 % och +137,9 % i oktober, i samma ordning)".

Jämfört med november 2019 minskade dock gästerna med 17 % och övernattningarna med 12,4 %.

Under den aktuella månaden ökade övernattningarna på hotell (82 % av det totala antalet) med 309,6 % (-13,8 % jämfört med november 2019), medan övernattningarna i lokala inkvarteringsanläggningar (privata uthyrare) ökade med 14,8 % av det totala antalet.

I november var 33,8 % av logianläggningarna för turister stängda eller hade ingen omsättning på gäster, vilket är en ökning jämfört med de 25,3 % som registrerades i oktober.

Enligt den statistiska enheten bidrog den inhemska marknaden med 1,3 miljoner övernattningar och ökade med 140,1 %, men de externa marknaderna dominerade (64,5 % vikt), med totalt 2,3 miljoner övernattningar (+486 %).

Jämfört med november 2019 minskade både antalet övernattningar från permanent bosatta (residents) i Portugal (-3,4 %) och antalet övernattningar från icke bofasta (non residents) (-16,6 %).

I november stod den tyska marknaden för 15,3 % av alla övernattningar från icke bofasta, följt av den brittiska (14,1 %), franska (10,2 %) och spanska (10,0 %) marknaden.

Under samma månad ökade antalet övernattningar i alla nationella regioner, där Lissabons storstadsområde samlade 31,4 % av övernattningarna, följt av Algarve (18,5 %), norra delen (17,6 %) och Madeira (14,4 %).

Mellan januari och november 2021 utgjorde invånarnas övernattningar 50,7 % av det totala antalet övernattningar, vilket är betydligt högre än den andel som verifierades under 2019, 29,8 % av det totala antalet övernattningar.

Under den perioden registrerades de största ökningarna på de irländska (+199,5 %), polska (+170,4 %), nordamerikanska (+120,8 %) och schweiziska (+100,7 %) marknaderna, medan de största minskningarna noterades på de kinesiska (-63,1 %), kanadensiska (-49,3 %), ryska (-31,4 %) och brasilianska (-22,7 %) marknaderna.