Trots den "oöverträffade" snabbheten i smittan "finns det ett större antal asymptomatiska fall, färre personer behöver läggas in på sjukhus och dödligheten på sjukhusen är lägre", underströk den europeiska chefen vid en presskonferens och konstaterade att de vacciner som redan godkänts är effektiva.

Hans Kluge uppgav att med nuvarande takt förutspås att "mer än 50 procent av befolkningen i regionen kommer att smittas av Omicron under de kommande sex till åtta veckorna", och angav att mutationerna i denna variant "gör att den lättare fäster vid mänskliga celler och kan infektera även personer som redan har smittats eller är vaccinerade".

Hans Kluge betonade att spridningen av varianten har ökat antalet personer som lagts in på sjukhus med Covid-19, men att dödligheten förblir stabil.

I WHO:s europeiska region, som omfattar 53 länder, registrerades mer än sju miljoner smittade under den första veckan 2022 och enligt uppgifter som uppdaterades på måndagen rapporterade 26 länder att mer än 1 % av deras befolkning hade testats positivt för sars-CoV-2 varje vecka.

För tjänstemannen, som påpekade den "exempellösa" smittan, innebär den nuvarande vågen "en utmaning för hälso- och sjukvårdssystemen och tillhandahållandet av tjänster i flera länder där Omicron har spridit sig snabbt".

Hans Kluge ansåg att målet för 2022 framför allt är att stabilisera pandemin, eftersom han insåg att "viruset redan har överraskat mer än en gång".