Enligt hälsovårdsministeriets delade tjänster (SPMS): "I Portugal har cirka 13 750 000 intyg redan utfärdats, varav cirka 450 000 är intyg om återhämtning [från infektion], 1 200 000 är intyg om test med negativt resultat och cirka 12 100 000 motsvarar vaccinationsintyg".

Samma källa sade också att cirka 600 000 digitala intyg också har gjorts tillgängliga, inklusive boosterdosen för immunisering mot SARS-CoV-2-viruset.

Enligt hälsoministeriet finns information om boosterdosen endast tillgänglig på intyget 14 dagar efter administreringen, varför det är först efter denna period som det uppdaterade dokumentet ska begäras via mobilapplikationen SNS 24 eller SNS 24-portalen.

Dessa intyg började utfärdas i Portugal den 16 juni 2021 och trädde i kraft i hela Europeiska unionen den 1 juli, i syfte att underlätta medborgarnas fria rörlighet i medlemsstaterna på ett säkert sätt under pandemin.

Dokumentet är obligatoriskt för att komma in på restauranger, turistanläggningar och lokala boenden, kulturföreställningar, evenemang och gym i Portugal.