I ett uttalande framhåller Guarda Nacional Republicana att denna skatteinspektionsinsats förstärktes av tobaksspårhundar från den kinotekniska interventionsgruppen vid interventionsenheten.

Som en del av operationen, som genomfördes av enheten för skatteåtgärder (UAF) den 10 januari i distrikten Lissabon och Setúbal, upprättades tre tullöverträdelseförfaranden för oriktig införsel i tobakskonsumtionen och sammanlagt 50,8 kg tobak beslagtogs, vars skattebetalning till den portugisiska staten, i form av den särskilda skatten på tobakskonsumtion och mervärdesskatt (moms), uppgår till 10 800 euro.

GNR lyfte fram att tobaksdetekteringshundarna började träna i slutet av 2020, på grundval av ett samarbetsprotokoll som undertecknats mellan enheten för skatteåtgärder, den kinotekniska interventionsgruppen vid interventionsenheten och Tabaqueiera i syfte att stärka och bekämpa den olagliga handeln med tobaksvaror.

Enligt företaget är detta ett banbrytande projekt i Portugal som syftar till att "vara nyskapande när det gäller att utrota smugglingen av förfalskade tobaksprodukter" i landet.