"Vi kan vara bäst i världen på många saker. Vi måste berätta för människor att vi kommer att kunna göra det. Vi kan ha en innovationshuvudstad för världen här. Dessa entrepenörer som jag talar om har den ambitionen. Vi har inga problem med att använda ambitiösa ord", sade den socialdemokratiske borgmästaren när han lämnade invigningsceremonin för BioLab (BLL), som är installerat på marknaden Forno do Tijolo.

BLL är en del av det kommunala Fab Lab-området och är resultatet av ett partnerskap mellan Lissabons stadsfullmäktige, den vetenskapliga fakulteten vid Lissabons universitet och Association for Research and Development of Sciences, som kännetecknas av att det är ett område för "digital tillverkning, experiment och prototyptillverkning som är öppet för alla medborgare".

"Att ge medborgarna möjlighet att bedriva vetenskap, att umgås med forskare och att producera det som kommer att bli framtidens innovation. Här, i Arroios församling, har vi detta BioLab, det vill säga ett laboratorium där människor kan komma och testa biotekniska tekniker", underströk Carlos Moedas.

En av innovationerna handlar om att producera energi från avfall och utföra behandlingar med hjälp av alger.

"Det handlar om att arbeta med material som idag är skräp och att ta detta skräp för att producera värde, energi och produkter som kan vara till nytta för människor. Vi är mycket nöjda", sade han.