Enligt en rapport från ECO ökade antalet arbetslösa som registrerats hos Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) med 0,6 % under den sista månaden av 2021, vilket innebar ett avbrott i den nedåtgående trend som hade registrerats under åtta månader.

"I slutet av december 2021 var 347 959 arbetslösa personer registrerade hos arbetsförmedlingarna på fastlandet och i de autonoma regionerna. Det totala antalet inskrivna arbetslösa i landet var lägre än under samma månad 2020 (-54 295; -13,5 %) och högre jämfört med föregående månad (+2 075; +0,6 %) ".

I sin reaktion betonar arbetsmarknadsministeriet att "det är vanligt" att ha en ökning av den registrerade arbetslösheten mellan november och december". Sedan 2008 har detta enligt Ana Mendes Godinhos kontor inträffat i tio fall av totalt 14 år.

På regional nivå minskade den registrerade arbetslösheten från år till år i alla regioner, med tonvikt på Algarve, där minskningen var 21,5 procent, och Madeira, där minskningen var 28 procent.