Enligt ett uttalande från DGS är denna åtgärd, som träder i kraft med omedelbar verkan, "exceptionell med tanke på pandemin och motiverad vid en tidpunkt då temperaturen fortfarande är låg".

"Dessutom är de flesta av de utsatta och prioriterade befolkningsgrupperna redan vaccinerade", påpekar DGS och tillägger att denna utvidgning till personer över 50 år redan har meddelats till de regionala hälsovårdsförvaltningarna.

Hälsocentralerna och familjehälsovårdsenheterna "kommer också att få en förstärkning av lagret av fler vacciner för att kunna vaccinera personer som tillhör riskgrupper utan att behöva ett läkarrecept", tillägger man i uttalandet.

Redan i december hade den kostnadsfria influensavaccinationen utvidgats till medborgare mellan 60 och 64 år, en grupp för vilken vaccination redan rekommenderades, men som var tvungna att köpa vaccinet på apoteket.

Portugal har administrerat mer än 2,5 miljoner influensavacciner - 484 826 på apotek - sedan den 1 september 2021, varav mer än 1,7 miljoner är över 65 år.

De som är över 50 år kan själv boka in sig på https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento.