António Costa har förklarat att den nationella minimilönen kan komma att överskrida tröskeln på 900 euro år 2026 och därmed ligga över det belopp som socialisterna lovade i det valprogram som presenterades den 30 januari. "Det kan vara möjligt att gå längre", erkände PS:s generalsekreterare i en intervju med Rádio Renascença.

"Vi har med stor tillfredsställelse sett att många företagare säger att vi måste göra ett språng när det gäller minimilönen. Jag hade ett möte med företagare och några av dem sa att minst 1 000 euro borde vara nivån på den nationella minimilönen", sade Costa, som betonade att beloppet i fråga fastställs av regeringen och inte är beroende av chefernas eller fackföreningarnas "ja".

"Vårt åtagande är 900 euro, men vi skulle naturligtvis vilja att [minimilönen] skulle kunna gå längre i det avtal som förhandlas fram inom ramen för den sociala dialogen. Om vi kan gå längre, går vi längre".

Den garanterade minimilönen per månad är för närvarande 705 euro, efter att ha uppdaterats med 40 euro mellan 2021 och 2022, utan att arbetsmarknadens parter har kommit överens om det. Regeringens mål för denna mandatperiod var att nå 750 euro senast 2023, men misslyckandet med förslaget till statsbudget för 2022 orsakade att valet föregicks och därmed ifrågasatte uppfyllandet av detta mål.