Enligt den nya rapporten "Regional economic and financial indicators of non-financial corporations" från den portugisiska centralbanken (BdP), har andelen företag med förluster "ökat i alla regioner", och "mer än hälften av företagen i Algarve och den autonoma regionen Madeira uppvisar negativa nettovinster (52,2 % respektive 52,5 % av företagen)".

Bland företagen med huvudkontor i Lissabons storstadsområde befann sig 49,1 % i samma situation.

Centralbankens uppgifter pekar också på att avkastningen på företagens tillgångar sjönk från 7,6 % till 5,9 % mellan 2019 och 2020, i en minskning "tvärgående för alla regioner", men "mer uttrycksfull" i Algarve och Madeira, vars näringsliv är mer beroende av logi och catering.

Enligt BdP var lönsamhetsminskningen "mindre uttalad i de norra och centrala regionerna", och "år 2020 hade dessa regioner också de högsta lönsamhetsvärdena".