Manuel Pinheiro berättade för Lusa att produktionen under säsongen 2021/2022 uppgick till 84,9 miljoner liter, vilket är mer än de 81,8 miljoner som registrerades föregående år (en ökning med 3,7 procent).

Ordföranden för CVRVV, som avgår i april, tillade att även om siffrorna för 2021 ännu inte är avslutade kan man redan nu säga att regionen förra året nådde ett "exportrekord".

Enligt Manuel Pinheiro har det fram till november 2021 registrerats export för 73 miljoner euro, "en ökning med 6,9 procent" jämfört med samma period 2020, vilket bör leda till att den totala exporten överträffar 74,3 miljoner euro 2020.

"Vinho verde exporteras till cirka 104 marknader. De första är Förenta staterna och Tyskland. USA är en mycket intressant marknad, med över 10 miljoner liter, eftersom det är en mycket mångsidig marknad där vi kan växa enormt".

I Tyskland sker handeln mer i "stormarknader", säger Manuel Pinheiro, så priset är "lite lägre", något som står i kontrast till Japan: "Det är en marknad med högt värde där vi säljer några av våra bästa viner.

"Bland de marknader som har rört sig skulle jag vilja säga att Polen, som har vuxit mycket, och Ryssland har också vuxit mycket", tillade han och berättade att den polska marknaden ökade med 34 %, från 3,8 miljoner euro till 5,2 miljoner euro.