Den europeiska statistiktjänsten uppskattar också att euroområdets bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 4,6 % och EU:s BNP med 4,8 % under fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020, vilket är en ökning jämfört med 3,9 % respektive 4,1 % under tredje kvartalet.