"Som ett resultat av utredningen noteras att ett förfarande för administrativ överträdelse har inletts för att ha släppt ut ägg på marknaden utan korrekt identifieringsmärke och för avsaknad av obligatoriska uppgifter på transportförpackningarna, t.ex. avsändningsdatum och kvantitet, avsaknad av dagliga register över uppfödningsmetoden och kvantiteterna av klassificerade och oklassificerade ägg", heter det i ett uttalande från ASAE.

Efter inspektionsinsatsen som utfördes av industribrigaden vid den operativa enheten Centro Regional Unit - Coimbra, beslagtogs 426 264 ägg med ett uppskattat värde på 33 643 euro.

ASAE förklarar att enligt gällande lagstiftning, ska konsumenterna genom en kod som finns på förpackningar och ägg få information om produktens ursprungsland, villkoren för uppfödning av höns och det område där äggen produceras. Det är också obligatoriskt att ange äggens hållbarhetsdatum, som inte får överstiga 28 dagar från värpningsdatumet".

I uttalandet tillägger man att detta kriminalpolisorgan "kommer att fortsätta att utföra inspektioner för att främja en sund och rättvis konkurrens mellan ekonomiska aktörer samt konsumenternas försvar och säkerhet".