Enligt Generaldirektoratet för budget (DGO) uppgick IMT till 1 354,5 miljoner euro år 2021, vilket är en ökning med 371,3 miljoner euro jämfört med det belopp som samlades in 2020.

IMT överskred för första gången gränsen på en miljard euro i intäkter 2018 (1 003,9 miljoner euro), en nivå som man lyckades hålla under 2019.

År 2020, med ankomsten av pandemin covid-19, minskade intäkterna något och sjönk till 964,6 miljoner euro, enligt budgetedata.

Värdet på IMT som registrerades 2021 är det högsta sedan denna skatt ersatte den gamla Sisa, 2004, och dess "föregångare" har aldrig lyckats nå ett så högt belopp sedan åtminstone 1995, enligt statistik från skatteintäkterna från det nationella statistikinstitutet (INE).

IMT tas ut på köp och försäljning av fastigheter, oavsett om de är nya eller begagnade. Den ska också betalas när fastigheten byts ut.

Reglerna för denna skatt fastställer att den beräknas på transaktionsbeloppet eller på fastighetens beskattningsbara eget kapitalvärde (VPT), beroende på vilket som är högst.

När det gäller köp av ett hus avsett för eget och permanent boende finns det en skattebefrielse upp till 92 407 euro. För andrahandsbostäder är IMT-avgiften 1 % för transaktioner upp till 92 407 euro.

Ovanför denna värdenaivå och upp till 550 tusen eller 574 tusen euro, beroende på fastighetens ändamål, tillämpas marginella skattesatser.

I statsbudgeten för 2020 skapades en enda IMT-avgift på 7,5 % för fastighetstransaktioner som är värda mer än en miljon euro.