Enligt Europeiska statistikkontoret hade 13 EU-medlemsstater i januari 2022 minimilöner på mindre än 1 000 euro per månad, nämligen: Bulgarien (332 euro), Lettland (500 euro), Rumänien (515 euro), Ungern (542 euro), Kroatien (624 euro), Slovakien (646 euro), Tjeckien (652 euro), Estland (654 euro), Polen (655 euro), Litauen (730 euro), Grekland (774 euro), Malta (792 euro) och Portugal (823 euro).

Det bör noteras att den minimilön som fastställts i Portugal för 2022 är 705 euro, men betalas ut i 14 månader - med tillägg av semester- och julbidrag - och Eurostat delar det totala beloppet med 12 månader, vilket höjer värdet till 823 euro.

I Slovenien och Spanien - 1 074 euro respektive 1 126 euro - låg minimilönerna något över 1 000 euro per månad, medan värdena i de övriga sex av de 21 medlemsstaterna låg över 1 500 euro per månad: Frankrike (1 603 euro), Tyskland (1 621 euro), Belgien (1 658 euro), Nederländerna (1 725 euro), Irland (1 775 euro) och Luxemburg (2 257 euro).

I Österrike, Cypern, Danmark, Italien, Finland och Sverige finns ingen nationell minimilön.