I det dokument som lades fram vid mötet med arbetsmarknadens parter nämns dock inte det totala antalet arbetstagare som för närvarande uppbär den nationella minimilönen.

Minskningen av andelen arbetstagare som tjänar minimilönen "var tvärgående för båda könen och ungdomar (-3,0 procentenheter (p.p.) för kvinnor, -1,5 p.p. för män och -2,6 p.p. för arbetstagare under 25 år)", anger ministeriet.

"I mars 2023 fanns det 80 tusen färre arbetare" med den nationella minimilönen jämfört med mars 2022, "trots att sysselsättningsvolymen har ökat".

Dokumentet visar också att cirka 107 000 arbetare bytte jobb mellan oktober 2022 och mars 2023, efter att ha fått en genomsnittlig löneökning på 13%, det vill säga cirka 150 euro.

Av det totala antalet arbetstagare som bytte jobb är 52 000 ungdomar som i genomsnitt fick löneökningar på 16% (cirka 160 euro) under samma sexmånadersperiod.

Regeringen påpekar också än en gång att lönerna i allmänhet fram till april ökade i genomsnitt med cirka 8% jämfört med förra året, till 1 328 euro, samtidigt som det fanns en ökning av deklarerad sysselsättning (180 tusen fler arbetare jämfört med 2022).