Portugal har registrerat 54 693 nya smittade med coronaviruset SARS-CoV-2 under de senaste 24 timmarna och ytterligare 56 dödsfall i samband med Covid-19, vilket innebär totalt 2 745 383 smittade och 20 024 dödsfall sedan de första fallen bekräftades.

Det första dödsfallet hos en person som smittats av SARS-CoV-2 registrerades den 16 mars 2020.

För ungefär ett år sedan (23 januari) överskred Portugal 10 000 dödsfall i samband med Covid-19, vid en tidpunkt då landet upplevde sin högsta topp fram till dess, då man hade registrerat mer än 300 dödsfall på 24 timmar.

Under den senaste månaden var genomsnittet av nya dagliga fall betydligt högre än det som registrerades vid den tidpunkten, med ett maximum på 65 706 registrerade fall i torsdags (för ett år sedan hade maxsiffran fastställts till 16 432 fall), men med cirka 90 % av befolkningen fullt vaccinerad är antalet dödsfall mycket lägre.