Enligt det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) låg den genomsnittliga lufttemperaturen på 9,5 °C förra månaden, vilket är det femte högsta värdet sedan 2000.

De dagliga värdena för den högsta temperaturen var nästan alltid högre än det genomsnittliga månadsvärdet, med tonvikt på perioderna mellan den 1-3 och 27-31 januari, då avvikelser på mer än 4 °C registrerades.

Å andra sidan har det sedan 1931 inte förekommit någon januari med en så hög genomsnittlig maxtemperatur, som uppgick till 15,29 °C, vilket är 2,20 °C mer än det normalvärde som uppmätts under perioden 1971-2000.

Den genomsnittliga lägsta lufttemperaturen var 4,02 °C, lägre än normalt (minus 0,52 °C), och enligt IPMA var den, trots att den började med värden över genomsnittet, nästan alltid lägre från och med den 13 januari, med tonvikt på perioden 17-26 januari.

När det gäller nederbörd var förra månaden den sjätte torraste på 90 år och den näst värsta sedan 2000, överträffad endast av januari 2005.

IPMA-rapporten tillägger att den genomsnittliga nederbördsmängden var mycket lägre än vad som normalt uppmättes mellan 1971 och 2000 och motsvarade endast 12 procent.

"Det skedde en mycket betydande försämring av den meteorologiska torkan, med en ökning av areal och intensitet, med hela territoriet i torka i slutet av månaden med 1 % i mild torka, 54 % i måttlig torka, 34 % i svår torka och 11 % i extrem torka", säger institutet.

När det gäller andelen vatten i marken har det skett en betydande minskning jämfört med slutet av december, och IPMA lyfter fram värden under 20 % i de nordöstra och södra regionerna.