Enligt den dagliga epidemiologiska bulletinen är 2 298 personer inlagda på sjukhus i dag, 66 fler än i lördags, medan det på intensivvårdsavdelningarna finns fem färre, av totalt 155, och alla inläggningar på sjukhus beror inte på Covid-19.

Antalet aktiva fall minskade återigen i dag, med 569 728 nu, 15 485 färre än i lördags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 31 579 personer ha tillfrisknat, vilket ger totalt 2 495 002 tillfrisknade personer sedan pandemins början.

Av de 38 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna inträffade 15 i den norra regionen, 10 i Lissabon och Vale do Tejo, åtta i den centrala delen, tre i Alentejo, en i Algarve och en på Azorerna.

Lissabon och Tagusdalen är i dag den region i landet med flest nya dagliga fall, med 5 293 fler infektioner, följt av den norra regionen med 5 113 fler, centrala regionen (3 042), Algarve (870), Alentejo (761), Azorerna (647) och Madeira (406).

Under de senaste 24 timmarna har antalet övervakade kontakter minskat ytterligare med 13 294 personer och uppgår nu till 602 483.

Enligt DGS har sedan mars 2020 3 085 260 fall av infektion med SARS-CoV-2 registrerats i Portugal och 20 530 dödsfall i samband med Covid-19 har anmälts.

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon- och Tagusdalen-regionen registrerat 1 096 394 fall och 8 568 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 185 133 infektioner och 6 264 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 455 367 infektioner och 3 639 dödsfall.

Algarve har totalt haft 122 719 infektioner och 661 dödsfall och Alentejo har 106 911 fall och 1 146 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 71 044 infektioner och 176 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 47 692 fall och 76 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Sedan mars 2020 har 10 797 män och 9 733 kvinnor dött i Covid-19.