Vid presentationen av den senaste rapporten från FN:s klimatpanel pekade Guterres på dokumentet som en samling av "lidande och en överväldigande anklagelse om världsledarnas misslyckande i kampen mot klimatförändringarna", särskilt när det gäller de länder som har de mest förorenande utsläppen.

"Nästan hälften av mänskligheten lever i farozoner, i dag och nu. Många ekosystem har nått en punkt där det inte finns någon återvändo. Fakta finns där och de är obestridliga", sade han i ett videobudskap och förklarade att "denna avsaknad av ledarskap är kriminell".

António Guterres sade att "de skyldiga är världens största förorenare, som satt eld på det enda hus" som mänskligheten har.

FN:s högste tjänsteman sade att rapporten innehåller två grundläggande sanningar: "Kol och andra fossila bränslen kväver mänskligheten" och "investeringar i anpassning till klimatförändringarna fungerar och räddar liv".

Han betonade dock att biståndet till utvecklingsländerna är "klart otillräckligt" och varnade för att "slösa tid är att dö".

"Jag vet att människor överallt är oroliga och arga. Det är jag också. Det är dags att omvandla denna ilska till handling."